Strona pod domeną www.socialspace.pl jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Administratorem Strony jest Social Space Paweł Filipczyk (z siedzibą w Brzeszcze, przy ul. Wyspiańskiego 17/1, 32-620 Brzeszcze, NIP 5492461574 REGON 388130549.

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Social Space Paweł Filipczyk dotyczących świadczonych usług oraz oferty (dalej „Formularz”).

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015. 2135) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie.

Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Social Space dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Social Space Paweł Filipczyk. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych w pkt. 7 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres biuro@socialspace.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

Adres biuro@socialspace.pl jest również właściwy dla komunikowania wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez Social Space Paweł Filipczyk.