I. Prowadzenie fanpage

 1. Usługa trwa jeden miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
 2. Treści będą publikowane w ustalonych wcześniej terminach bez wyłączenia weekendów.
 3. Na usługę składa się prowadzenie (administracja) profilu Facebook wraz z publikacją 12 postów w ciągu miesiąca.
 4. W usługę wlicza się 2-godzinną (2 godziny w ciągu miesiąca) integrację z użytkownikami platformy Facebook.
 5. Posty oraz materiały graficzne tworzone są wyłącznie przez Nas – nie są zamawiane zewnętrznie, a Klient po zakończeniu miesiąca otrzymuje pismo przekazujące mu prawa do treści.
 6. Zamawiający otrzymuje wszystkie treści do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia do ich akceptacji.
 7. Materiały zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną dodane w ustalonych interwałach czasowych. Posty dodajemy w wybrane dni ręcznie bądź ustawiamy autopublikację.
 8. Zamawiającemu przydzielany jest osobisty opiekun, który będzie do dyspozycji przez cały okres trwania usługi.
 9. Usługa odbywa się na podstawie umowy, której wzór przesyłamy po złożeniu zamówienia.
 10. Płatność następuje po zakończeniu usługi. Zamawiającemu wystawiana jest Faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności na kwotę 600,00 złotych brutto.

II. UniqueWall

 1. Usługa trwa jeden miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
 2. Treści będą publikowane w ustalonych wcześniej terminach bez wyłączenia weekendów.
 3. Na usługę składa się prowadzenie (administracja) profilu Facebook wraz z publikacją 10 postów w skali jednego miesiąca.
 4. Posty oraz materiały graficzne tworzone są wyłącznie przez Nas – nie są zamawiane zewnętrznie, a Klient po zakończeniu miesiąca otrzymuje pismo przekazujące mu prawa do treści.
 5. Zamawiający otrzymuje wszystkie treści do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia do ich akceptacji.
 6. Materiały zaakceptowane przez Zamawiającego zostaną dodane w ustalonych interwałach czasowych, bądź jednego dnia w formie automatycznej publikacji.
 7. Zamawiającemu przydzielany jest osobisty opiekun, który będzie do dyspozycji przez cały okres trwania usługi.
 8. Usługa odbywa się na podstawie umowy, której wzór przesyłamy po złożeniu zamówienia.
 9. Płatność następuje po zakończeniu usługi. Zamawiającemu wystawiana jest Faktura VAT z 14-dniowym terminem płatności na kwotę 400,00 złotych brutto.

III. Formularze kontaktowe

 1. Dostęp do formularzy jest bezpłatny, nie wymaga od Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. W celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem Internetu. Dostęp do Strony
  może odbywać się przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Formularz kontaktowy w stopce oraz zakładce „Kontakt” służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością SocialSpace.pl.
 4. Formularze kontaktowe na stronach: Start, Prowadzenie Fanpage, UniqueWall oraz Monitoring Wizerunku służą do wysłania zapytania o możliwość wykonania usługi. Zgłoszenia z nich wysłane są jedynie zapytaniem, a nie formalnym złożeniem zamówienia.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu i oraz
  dobrymi obyczajami.
 6. Dane, takie jak: Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP służą do weryfikacji oraz sporządzenia umowy o wykonanie usługi, a także do wystawienia faktury VAT.
 7. W przypadku nie podjęcia współpracy, bądź zaniechania kontaktu dane z punktu 6 są kasowane po 7 dniach od otrzymania zgłoszenia.
 8. SocialSpace.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 9. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez udostępnienie na niniejszej stronie (SocialSpace.pl/regulamin-uslug)
 10. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie (SocialSpace.pl/regulamin-uslug). Korzystanie przez Użytkownika ze strony po wprowadzeniu
  tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.